Category Archives: Araw-araw Madasalin

  • 0

Armadong Labanan Sa Mga Huling Araw

Tags : 

army-on-war-wallpaper-for-desktop Armadong Labanan Sa Mga Huling Araw
Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, Narito, kasamaan ay mangyayari sa bansa at bansa, at malakas na bagyo ay ibabangon mula sa kahulihulihang bahagi ng lupa. Jeremias 25:32

Read More


  • 0

Bilang resulta ng Khayal Ang Fake

Tags : 

Akibat Khayal Yang Palsu -- Bilang resulta ng Khayal Ang FakeBawa’t punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at inihahagis sa apoy. Kaya, sa pamamagitan ng kanilang mga bunga ay makikilala ninyo sila. Mateo 7: 19,20

Read More