Category Archives: Renungan Harian

  • 0

PERKARA-PERKARA TERBAIK DALAM HIDUP

Tags : 

Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yoh. 10:10b

Read More

  • 0

MILIK KESAYANGAN KRISTUS

Tags : 

Jesuschildren26-223x300Mereka akan menjadi millk kesayangan Ku sendlri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang Kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Mal 3:17

Read More

  • 0

MUTIARA YANG SANGAT BERHARGA

Tags : 

40_Mt_13_18_RGDemikianlah pula hal Kerajaan Surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Mat. 13:45, 46

Read More

  • 0

SATU JEMBATAN UNTUK JURANG PEMISAH

Tags : 

ilustrasi-jalan-ke-langitKata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Yoh. 14:8

Read More

  • 0

RAHASIA ILAHI

Tags : 

godIa yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi menyerahkan-Nya bagi kita semua. bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Rm. 8:32

Read More

  • 0

YESUS MEMEGANG KITA DENGAN KUAT

Tags : 

tangantuhanDomba-domba-Ku mendengar suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengenal Aku, dan Aku memberi hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-Iamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan-Ku. Yoh. 10:27, 28

Read More

  • 0

AMAN DALAM SETIAP ANGIN RIBUT

Tags : 

258px-Lightning_in_ArlingtonPengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai Perintis bagi kita, ketika Ia, menurut peraturan Melkisedek, menjadi Imam Besar sampai selama-lamanya. lbrani 6:19, 20

Read More

  • 0

KESELAMATAN YANG SEMPURNA

Tags : 

20110527ikonkaKarena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Tuhan. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi Pengantara mereka. Ibr. 7:25

Read More

  • 0

BILAMANA YESUS MENGEMUKAKAN PENDAPATNYA

Tags : 

news_34_1422635340Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Tuhan guna kepentingan kita. Ibr. 9:24

Read More

  • 0

PENGANTARA MEMAKAI SIFAT ALAMIAH KITA

Tags : 

jesus-prays-240x300Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai Seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. 1 Yoh. 2:1

Read More