ALLAH TIDAK MALU MEMANGGIL KITA UMAT PILIHANNYA (2)

Allah Menyertai Umat-Nya Yang Hina Pengalaman bangsa Israel pada masa lalu adalah suatu lambang bagi pengalaman kita yang hidup di akhir zaman ini. Pada waktu bangsa Israel hidup di bawah tekanan perhambaan bangsa Mesir, Allah berkata kepada Musa: “Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepada-Ku; juga telah Kulihat, betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi […]

Selengkapnya