KUASA KEMAUAN KITA (3)

Kain dan Habel (Kejadian 4) Pelajari siasat-siasat setan dalam kisah anak-anak Adam ini. Setan tidak  menganjurkan Kain untuk tidak berbakti kepada Allah. Sama sekali tidak. Setan hanya membuat Kain menyerahkan kuasa kemauannya kepada kuasa kemauan setan. Pelanggaran Kain bukanlah suatu pelanggaran yang serius menurut kita. Kain masih mempersembahkan korban kepada Allah. Yang dikorbankannya kepada Allah […]

Selengkapnya

KUASA KEMAUAN KITA (2)

Penurutan Sejati “Semua penurutan sejati berasal dari dalam hati. Itulah pekerjaan hati bersama Kristus. Dan kalau kita setuju, Ia akan menyamakan diri-Nya dengan pikiran dan tujuan kita, menyatupadukan hati dan pikiran kita menjadi sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga bila menurut Dia, kita hanyalah melaksanakan dorongan hati kita sendiri. Kuasa kemauan, yang dihaluskan dan disucikan, akan mendapat […]

Selengkapnya