BUAH-BUAH MULIA PENCOBAAN

Renungan Harian
Mari bagikan artikel ini

Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu — yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api — sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri-Nya. 1 Petrus 1:7

Marilah kita percaya pada Yesus. mempercayai-Nya sepenuhnya, walaupun kita akan dicobai dengan api. . . . Kita boleh lebih mengasihi Kristus dan menambah kemampuan kita untuk mengasihi-Nya oleh merenungkan dan membicarakan kasih-Nya. Pupuklah kebiasaan berbicara kepada Juruselamat pada waktu sendirian, pada waktu berjalan dan pada waktu bekerja. Biarlah ucapan syukur dan terima kasih dinaikkan kepada Tuhan sebab Yesus mengasihi Anda dan Anda mengasihi Yesus. . . .

Tuhan Yesus memberikan diri-Nya sendiri menjadi korban bagi kita. Ia mengenal kita dan Ia mengetahui apa yang kita butuhkan. Pencobaan hanya berlangsung sesaat. Doronglah hatimu dalam iman. Kita tidak boleh melihat pencobaan sebagai hukuman. Kristuslah penanggung dosa. Ia adalah Penebus kita, dan Ia ingin menyucikan kita dari segala sampah. Ia benar-benar bermaksud membuat kita turut mengambil bagian dalam sifat Ilahi, mengembangkan di dalam kita buah-buah kedamaian kebenaran. Fakta yang jelas bahwa kita dipanggil untuk menanggung pencobaan, membuktikan bahwa Tuhan Yesus melihat di dalam kita sesuatu yang sangat berharga yang akan dikembangkan-Nya. Jikalau Ia tidak melihat sesuatu di dalam kita dengan mana kita boleh memuIiakan nama-Nya, Ia tidak akan menghabiskan waktu untuk memurnikan kita. Kita tidak memerlukan rasa sakit khusus untuk memotong semak duri. Kristus tidak memasukkan batu yang tidak berharga ke dalam dapur api-Nya. Batu-batu berhargalah yang diuji-Nya. Ia melihat bahwa proses pemurnian akan menghasilkan pantulan kilauan gambar-Nya.

Percayalah, berharaplah dan kuatlah di dalam Tuhan dan di dalam kuasa kekuatan-Nya. Ia mengasihi Anda. Dengarkanlah kata-kata-Nya: “Barangsiapa yang Kukasihi, ia Kutegor dan Kuhajar” (Why. 3:19). Ia tidak akan melewatkanmu dengan pencobaan yang tidak berguna. Apakah hasil dari proses pemurnian ini? Agar Anda “memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan diri-Nya.” Oh, betapa berharganya satu jiwa mendapat pujian dari bibir Penebus! Kita tidak bisa mengerti seluruhnya sekarang, tetapi harinya akan datang bilamana kita akan lebih dari dipuaskan, bilamana kita akan melihat sebagaimana kita dilihat, dan menyadari bahwa pencobaan mengerjakan bagi kita kemuliaan yang lebih tinggi dan yang kekal.

Inilah Hidup yang Kekal Hal. 276


Mari bagikan artikel ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *