Dilarang Membeli Atau Menjual

Renungan Harian
Mari bagikan artikel ini

tawar menawar barangDan tidak seorangpun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Wahyu 13:17

Saatnya akan tiba bilamana kita tidak boleh menjual dalam keadaan apapun. Perintah akan dikelukan melarang manusia membeli atau menjual dari seseorang kecuali ia memiliki tanda binatang itu.

Pada pertarungan besar terakhir dalam peperangan dengan Setan mereka yang setia  pada Allah akan melihat setiap bantuan duniawi sudah dihentikan. Oleh sebab mereka tidak mau melanggar hukumNya dengan menurut kepada kekuasaan dunia, mereka tidak diperbolehkan membeli atau menjual.

Kuasa-kuasa agama, mengaku bersekutu dengan sorga, dan menyatakan memiliki sifat-sifat anak domba, dengan perbuatan mereka akan menunjukkan bahwa hati mereka adalah hati seekor naga dan dengan demikian mereka dihasut dan dikendalikan oleh Setan. Waktunya akan datang bilamana umat Allah akan merasakan tangan penganiayaan sebab mereka menguduskan hari yang ketujuh.

Akan datang masanya bilamana para pemelihara hukum tidak dapat lagi membeli atau menjual. Cepatlah menggali keluar talenta­talentamu yang terkubur. Jikalau Allah telah mempercayakanmu dengan uang tunjukkanlah kesetiaanmu terhadap kepercayaan yang dilimpahkan kepadamu; rogohlah kantongmu lalu kirimkan talentamu kepada yang memerlukan, supaya bila Kristus datang, Ia dapat menerima  bagianNya sendiri sekaligus dengan keuntungannya. Pada saat terakhir yang sangat menentukan, sebelum pekerjaan ini ditutup, beribu-ribu rupiah yang dengan gembira akan dipersembahkan di atas mezbah. Pria dan wanita akan merasa suatu kesempatan yang diberkati ikut serta dalam pekerjaan menyediakan jiwa-jiwa untuk berdiri pada hari Allah yang besar, dan mereka akan memberikan jumlah uang lebih banyak daripada yang diberikan sekarang. Jikalau kasih Kristus menyala di  dalam hati orang-orang yang mengaku umatNya, maka kita akan melihat roh yang sama dinyatakan sekarang. Jika mereka menyadari betapa dekatnya kesudahan segala pekerjaan penyelamatan jiwa-jiwa, maka mereka akan mengorbankan harta mereka dengan bebas sama seperti anggota-anggota gereja yang mula-mula. Mereka akan bekerja demi memajukan pekerjaan Allah sama tekunnya seperti orang-orang dunia bekerja mencari kekayaan. Akal dan kecakapan akan dijalankan, dan ketekunan serta kerja yang tidak mementingkan diri sendiri akan ditunjukkan untuk mencapai sarana-sarana, bukan untuk menimbun tetapi untuk mencurahkannya ke dalam perbendaharaan Tuhan.

Maranata Hal.183


Mari bagikan artikel ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.