KEPADA TUHAN MELALUI KRISTUS

Renungan Harian
Mari bagikan artikel ini

Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 2 Kor. 5:19

Sepanjang lembaran sejarah suci, di mana hubungan Tuhan dan umat pilihan-Nya dicatat, ada bekas-bekas pembakaran Aku Ada Yang Agung. . . . Dalam semua penyataan hadirat Ilahi ini, kemuliaan Tuhan telah dinyatakan melalui Kristus. Bukan hanya pada waktu kedatangan Juruselamat, tetapi pada sepanjang zaman sesudah manusia jatuh dan janji penebusan, “Tuhan mendamaikan dunia dengan diri-Nya.” Kristus adalah dasar dan pusat sistem korban baik pada zaman para bapa maupun pada zaman Yahudi. Sejak dosa nenek moyang kita yang pertama, tidak ada hubungan langsung antara Tuhan dengan manusia.

Tuhan telah memberikan dunia ini ke tangan Kristus, agar melalui pekerjaan pengantaraan-Nya la boleh menebus manusia, dan mempertahankan kekuasaan dan kesucian hukum Tuhan. Semua hubungan antara surga dengan manusia yang telah jatuh ke dalam dosa dilakukan melalui Kristus. Anak Tuhanlah yang telah memberikan kepada nenek moyang kita yang pertama janji penebusan. Dialah yang menyatakan diri-Nya kepada para bapa. Adam, Nuh, Abraham, lshak, Yakub dan Musa mengerti kabar lnjil. Mereka mencari keselamatan melalui Pengganti dan Penjamin manusia. . . .

Upacara bait suci yang khidmat melambangkan kebenaran agung yang akan dinyatakan pada generasi-generasi berikutnya. Asap dupa yang naik bersama dengan doa orang Israel menyatakan kebanaran-Nya yang satu-satunya bisa membuat doa orang berdosa berkenan kepada Tuhan; korban berdarah di atas mezbah korban menyaksikan Penebus yang akan datang; dan dari tempat yang maha kudus tanda hadirat Ilahi tampak bersinar.

Dengan demikian sepanjang zaman kegelapan dan kemurtadan, iman dipelihara tetap hidup dalam hati manusia sampai tiba waktunya kedatangan Mesias yang dijanjikan. Yesus adalah terang umat-Nya, — terang dunia, — sebelum Ia datang ke dunia ini dalam bentuk manusia. . . . Dari Dia telah datang setiap sinar terang surga yang jatuh kepada penduduk dunia ini. Dalam rencana keselamatan, Kristus adalah Alfa dan Omega—yang Pertama dan yang Terakhir.

 

“That I May Know Him”


Mari bagikan artikel ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *