Perlindungan Orang Muda

MEMULIAKAN KRISTUS DALAM AKU

Renungan Harian
Mari bagikan artikel ini

Pekerjaan Roh Kudus

Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya dari padaKu. Yohanes 16:14

Dalam perkataan ini Kristus menyatakan puncak pekerjaan Roh Kudus. Roh itu mempermuliakan Kristus dengan menjadikanNya pusat perhatian, dan Juruselamat menjadi kesukaan, kegembiraan manusia yang dalam hatinya berlangsung perubahan ini. . . .

Pertobatan kepada Allah dan beriman dalam Yesus Kristus adalah buah-buah kuasa yang membarui dari kasih karunia Roh itu. Pertobatan menggambarkan proses bekerjanya oleh mana jiwa itu berusaha memantulkan peta Kristus ke dunia ini.

Kristus memberi mereka napas RohNya sendiri, hidup dari hidup-Nya sendiri. Roh Kudus mengerahkan tenaganya yang tertinggi untuk bekerja dalam hati dan pikiran. Kasih karunia Allah memperbesar dan melipatgandakan kemampuan mereka, dan tiap-tiap kesempurnaan kodrat ilahi menolong mereka dalam pekerjaan menyelamatkan jiwa-jiwa. Melalui kerjasama dengan Kristus mereka sempurna dalam Dia, dan di dalam kelemahan mereka sebagai manusia, mereka disanggupkan melakukan perbuatan Yang Mahakuasa, mereka disanggupkan melakukan perbuatan Yang Mahakuasa.

Adalah pekerjaan hidup orang Kristen untuk mengenakan Kristus dan menaruh dirinya semakin sempurna seperti tabiat Kristus. Putera-puteri Allah haruslah terus maju menyerupai tabiat Kristus, teladan kita. Tiap-tiap hari mereka harus memandang kemuliaanNya dan merenung-renungkan kesempurnaanNya yang tiada taranya itu.

O, biarlah kiranya baptisan Roh Kudus turun atas kamu, agar kamu dapat dicelupkan ke dalam Roh Allah, lalu dari hari ke hari kamu akan semakin menyerupai gambar Kristus, dan dalam setiap tindakanmu haruslah kamu bertanya, “Akankah perbuatan itu memuliakan Tuhanku?” Dengan melakukan yang baik dengan sabar dan terus-menerus berarti mengusahakan kemuliaan dan hormat, serta akan menerima karunia hidup yang kekal.

Hidupku Kini, hal. 51

 


Mari bagikan artikel ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *