kebaikan, kebajikan kesalehan

KEBAJIKAN

Renungan Harian
Mari bagikan artikel ini

Berbuah dalam Roh
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Kor. 9:7, 8.

Apabila hati manusia dilembutkan oleh kehadiran Roh Allah, dan Roh itu lebih berkesan ke atas hati, akan timbul banyak penyelesaian karena menyangkal diri dan berkorban demi Allah. Apabila terang Ilahi memenuhi benak dengan kuasa yang demikian jelas sehingga perasaan alami manusia dikuasai, maka sifat mementingkan diri akan hilang kuasanya atas hati, lalu diri tergugah untuk meniru Pola, yakni Yesus Kristus, dalam praktik penyangkalan diri serta melakukan kemurahan. Sifat alami manusia yang mementingkan diri kemudian menjadi kebajikan dan belas kasihan terhadap jiwa-jiwa yang hilang, dan ia membuat suatu janji suci kepada Allah sebagaimana Abraham dan Yakub.

Malaikat-malaikat surga hadir dalam kesempatan-kesempatan seperti itu. Kasih Allah dan kasih untuk jiwa-jiwa itu mengalahkan sifat mementingkan diri serta cinta dunia. Khususnya dalam kasus ini jikalau pengkhotbah itu yang di dalam Roh dan kuasa Allah mengemukakan rencana keselamatan, yang diletakkan oleh Penguasa surga melalui pengorbanan salib….

Allah mengaruniakan satu bagian untuk berbuat dalam menyelesaikan keselamatan sesama manusia, Seseorang dapat bekerja dalam hubungan dengan Kristus oleh menunjukkan kemurahan dan belas kasihan. Tetapi ia tak dapat menebus mereka, memberi kepuasan atas tuntutan keadilan. Hanya Anak Allah sajalah yang dapat melakukannya oleh mengesampingkan semua pujian dan kemuliaan-Nya, membungkus Keilahian-Nya dengan kemanusiaan, dan datang ke atas dunia, merendahkan diri-Nya sendiri dan mencurahkan darah-Nya demi umat manusia.

Dalam perintah kepada murid-murid-Nya untuk “pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk” (Mrk 16: 15). Kristus memberi tugas untuk menyampaikan Injil keselamatan. Tetapi sementara seseorang pergi untuk berkhotbah, Ia memohon kepada yang lain agar membantu dengan persepuluhan dan persembahan guna menyokong para pendeta dan penyebaran bahan-bahan cetakan yang berisi kebenaran ke seluruh muka bumi. —Testimonies, vol. 4, hlm 470-472.

Kamu Akan Menerima Kuasa, hlm. 85


Mari bagikan artikel ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *