kesombongan ditaklukan, kerendahan hati, hilang harapan

KERENDAHAN HATI

Berbuah dalam Roh Maka aku memohon kepada Tuhan, Allahku, dan mengaku demikian: Ah Tuhan, Allah Yang Maha Besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu! Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. […]

Selengkapnya
kebaikan, kebajikan kesalehan

KEBAJIKAN

Berbuah dalam Roh Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. 2 Kor. 9:7, 8.

Selengkapnya