PERMUSUHAN ILAHI DALAM JIWA

Adam dan Hawa berdiri di hadapan Allah mereka sebagai penjahat, menunggu keputusan hukuman yang diakibatkan oleh pelanggaran. Tetapi sebelum mereka mendengar semak duri dan rumput duri, dukacita dan kesusahan yang menjadi bagian mereka, dan debu ke mana mereka harus kembali, mereka mendengar kata-kata yang harus mengilhami mereka dengan pengharapan. Walaupun mereka harus menderita . . […]

Selengkapnya

MISTERI DOSA

Tidak mungkin menerangkan asal mula dosa dengan memberikan sebab-sebab keberadaannya. Namun mengenai asal mulanya dan tindakan terakhir yang akan dilakukan terhadap dosa itu, bisa cukup dimengerti, yang menyatakan sepenuhnya keadilan dan kemurahan Allah dalam segala tindakan-Nya terhadap kejahatan. Tidak ada keterangan yang Iebih jelas diajarkan dalam Alkitab daripada bahwa Allah tidak bertanggung jawab atas masuknya […]

Selengkapnya

HARI BERSEDIH BAGI SEMESTA ALAM

Pada waktu nenek moyang kita yang pertama ditempatkan di Taman Eden yang indah, kesetiaan mereka kepada Allah diuji. Mereka bebas memilih melayani Allah, atau tidak patuh dan bersekutu dengan musuh Allah dan manusia. . . . Jikalau mereka mengabaikan perintah-perintah Allah, dan mendengarkan suara Setan, sebagaimana ia berbicara melalui ular, mereka bukan saja kehilangan hak […]

Selengkapnya

TEMAN SEKERJA DALAM PENCIPTAAN

Setelah dunia dan binatang-binatang di atasnya diciptakan, Bapa dan Anak melaksanakan tujuan mereka untuk menjadikan manusia menurut gambar mereka, yang dirancang sebelum Setan jatuh. Mereka bekerja bersama-sama dalam menciptakan dunia dan segala makhluk yang hidup di atasnya. Dan sekarang Allah berkata kepada Anak-Nya, “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita.” Adam dan Hawa […]

Selengkapnya

KRISTUS FIRMAN YANG KEKAL

Kristus adalah Firman, Anak tunggal Allah, satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam sifat, tabiat, dalam tujuan, satu-satunya makhluk yang menyatakan seluruh nasihat dan tujuan Allah. ”Namanya disebutkan orang: Penasihat Ajaib, Allah yang Perkagsa, Bapa yang Kekal, Raja Damai.” “Yang permulaan-Nya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala.” Dan Anak Allah menyatakan mengenai diri-Nya sendiri, “Tuhan […]

Selengkapnya

PENGETAHUAN YANG DANGKAL TIDAK CUKUP

Ada banyak rahasia dalam firman Tuhan yang kita tidak mengerti, dan banyak di antara kita yang merasa puas dan menghentikan penyelidikannya pada waktu kita baru saja mulai menerima sedikit pengetahuan mengenai Kristus. Sementara masih sedikit dari maksud-maksud llahi diungkapkan kepada pikiran, dan kita mulai mendapat sedikit pengetahuan mengenai tabiat Allah, lalu kita, merasa puas berpikir […]

Selengkapnya

SIAPA YANG BOLEH MENGENAL TUHAN?

Kita tidak dapat menemukan Tuhan oleh mencari-Nya, tetapi la telah menyatakan diri-Nya dalam Anak-Nya, yang adalah terang kemuliaan Bapa dan menyatakan gambar pribadi-Nya. Jika kita rindu akan pengetahuan tentang Tuhan kita harus seperti Kristus . . . . Menghidupkan kehidupan yang suci melalui iman dalam Kristus sebagai Juruselamat pribadi, akan memberikan kepada orang percaya konsepsi […]

Selengkapnya

PERMULAAN HIKMAT

Ada perbedaan besar antara kemampuan untuk menjadi sempurna yang telah diberikan Tuhan kepada manusia, dan tingkat kesempurnaan yang sesungguhnya mereka capai. Firman Tuhan memberikan arti pendidikan yang sangat kuat, serta sumber pengetahuan yang paling berharga, yang dapat dicapai oleh manusia. Pengertian disesuaikan dengan dimensi pokok yang harus dipelajari. Jika dipelajari dengan sepele, hanya sebagai hal-hal […]

Selengkapnya

MEMBUKA GUDANG!

Dalam firman Tuhan ada tambang kebenaran yang kaya, yang Seluruh hidup kita bisa kita gunakan untuk menyelidikiNya, namun kita dapati bahwa kita baru mulai memandang gudangnya yang berharga itu . . . Ada kekayaan yang tak terselidiki bagi kita. Akan membutuhkan waktu selama-lamanya untuk mengerti kekayaan kemuliaan Allah dan Kristus Yesus. Kristus telah berkata, “Barangsiapa […]

Selengkapnya