BEKERJA DENGAN ANAK, MEMBANGUN TABIAT

ROH SUKA BEKERJA DENGAN ANAK-ANAK

Disertai oleh Roh Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya: “Siapakah yang terbesar dalam Kerajaan Surga?” Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka lalu berkata. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam Kerajaan Surga. Dan barang siapa […]

Selengkapnya
DEKAT KEPADA ANAK

SANGAT DEKAT KEPADA ANAK-ANAK

Disertai oleh Roh Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus, supaya Ia menjamah; akan tetapi murid-murid-Nya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka: “Biarkan anak-anak itu kepada-Ku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang itulah yang empunya Kerajaan Allah.” Aku berkata kepadamu: sesungguhnya barang siapa tidak menyambut Kerajaan Allah seperti […]

Selengkapnya