Tag Archives: Renungan Harian

  • 0

PERSEKUTUAN SURGAWI

Tags : 

Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan-Nya pada waktunya. 1 Pet. 5:6

Read More

  • 0

ANUGERAH KERENDAHAN HATI

Tags : 

Sebab beginilah firman Yang Mahatinggi dan Yang Mahamulia, yang bersemayam untuk selamanya dan Yang Mahakudus namanya: “Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yes. 57:15

Read More

  • 0

DI BAWAH KUK KRISTUS

Tags : 

Pikullah kuk yang Kupasang dan belajarlah pada-Ku, karena Aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang Kupasang itu enak dan beban-Ku pun ringan. Mat. 11:29, 30

Read More

  • 0

KELEGAAN YANG DIBERIKAN KRISTUS

Tags : 

Marilah kepada-Ku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mat. 11:28.

Read More

  • 0

KEINDAHAN TABIAT KRISTEN

Tags : 

Pada waktu itu Tuhan semesta alam akan menjadi mahkota kepermaian, dan perhiasan kepala yang indah-indah bagi sisa umat-Nya. Yes. 28:5

Read More

  • 0

ANAK-ANAK BUKAN BUDAK

Tags : 

Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan takut. Ibrani 12:28

Read More

  • 0

UKURAN TABIAT

Tags : 

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Kor. 13:4

Read More

  • 0

IMAN SEDERHANA DAN PENURUTAN YANG TIDAK DIRAGUKAN

Tags : 

Dan setiap orang yang karena nama-Ku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali seratus kali Iipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Mat. 19:29

Read More

  • 0

IMAN YANG MENYUCIKAN HIDUP

Tags : 

Tetapi engkau hai manusia Tuhan, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. 1 Tim 6:11,12

Read More

  • 0

KEBENARAN YANG DIKEHENDAKI TUHAN

Tags : 

Maka Aku berkata kepadamu: “Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Surga.” Mat. 5:20.

Read More

Pencarian

Kategori