Tag Archives: Renungan Harian

  • 0

MEMENUHI KEWAJIBAN HIDUP

Tags : 

Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Rm. 14:7

Read More

  • 0

MONITOR DAN TEMAN

Tags : 

Ingatlah kepada zaman dahulu kala, perhatikanlah tahun-tahun keturunan yang lalu, tanyakanlah kepada ayahmu, maka ia memberitahukannya kepadamu, kepada para tua-tuamu, maka mereka mengatakannya kepadamu. Ul. 32:7

Read More

  • 0

KEHIDUPAN YANG DIGUNAKAN TUHAN

Tags : 

Semua orang yang disebutkan dengan nama-Ku, yang Kuciptakan untuk kemuliaan-Ku, yang Kubentuk dan yang juga Kujadikan! Yes. 43:2

Read More

  • 0

MODAL YANG DIPERCAYAKAN

Tags : 

Kata Yesus kepada mereka, “Hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya, supaya kegelapan jangan menguasai kamu; barangsiapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi.” Yoh. 12:35

Read More

  • 0

INVESTASI YANG PALING MENGUNTUNGKAN

Tags : 

Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib; ajaib apa yang Kaubuat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Maz. 139:14

Read More

  • 0

PERKARA-PERKARA TERBAIK DALAM HIDUP

Tags : 

Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yoh. 10:10b

Read More

  • 0

MILIK KESAYANGAN KRISTUS

Tags : 

Jesuschildren26-223x300Mereka akan menjadi millk kesayangan Ku sendlri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang Kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Mal 3:17

Read More

  • 0

MUTIARA YANG SANGAT BERHARGA

Tags : 

40_Mt_13_18_RGDemikianlah pula hal Kerajaan Surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Mat. 13:45, 46

Read More

  • 0

SATU JEMBATAN UNTUK JURANG PEMISAH

Tags : 

ilustrasi-jalan-ke-langitKata Yesus kepadanya: “Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku. Yoh. 14:8

Read More

  • 0

RAHASIA ILAHI

Tags : 

godIa yang tidak menyayangkan Anak-Nya sendiri, tetapi menyerahkan-Nya bagi kita semua. bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Rm. 8:32

Read More

Pencarian

Kategori